Rossence is gespecialiseerd in herbestemming van monumenten en monumentaal erfgoed. Als ontwikkelaar of belegger koopt Rossence monumentaal en industrieel erfgoed, om dit na renovatie en restauratie te verhuren of te verkopen.

Daarnaast adviseert Rossence eigenaren van monumenten bij herbestemmen, verbouwen en (ver)kopen van monumenten. Dat doet Rossence via de MONU METHODEĀ©. Wilt u een monument herontwikkelen, (ver)kopen of verbouwen, maar mist u de kennis, ervaring of tijd om dat goed te doen? Rossence biedt hulp bij herontwikkeling en verbouwing. Met de MONU METHODEĀ© haalt u meer waarde uit uw monument. Kijk onder projecten voor meer informatie.

Rossence is tot in detail betrokken bij elk project. Samen met een team van bouwbedrijven, ambachtelijke specialisten, architecten en adviseurs wordt met veel ambitie, creativiteit en kwaliteit van elk object een uniek gebouw gemaakt, met behoud van waardevolle elementen en oog voor hedendaags, energiezuinig en duurzaam gebruik.

David Ros MRE

Projecten